Programare

Termeni și condiții generale (AGB)

1. Domeniul de aplicare

a) Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu își furnizează serviciile, prestațiile și livrările exclusiv pe baza acestor termeni și condiții, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractele individuale. Condițiile se consideră acceptate cel mai târziu la momentul plasării comenzii și se aplică și pentru toate relațiile comerciale viitoare, chiar dacă nu sunt convenite și prezentate din nou în mod expres.
Termenii și condițiile proprii ale clientului nu se aplică decât dacă acestea sunt recunoscute în mod expres în scris de către Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu.

b) Toate declarațiile în legătură cu contractul trebuie să fie în scris. Angajații Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu nu sunt autorizați să încheie acorduri verbale suplimentare care depășesc conținutul contractului respectiv, inclusiv aceste condiții.

c) Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu au dreptul de a modifica sau de a completa în orice moment acești "Termeni și condiții generale" cu o notificare corespunzătoare. În cazul în care clientul nu se opune în termen de două săptămâni de la primirea notificării de modificare, aceasta va intra în vigoare așa cum a fost anunțată. În cazul în care clientul se opune în timp util, Science-IT Consulting GmbH are dreptul de a rezilia contractul în momentul în care condițiile modificate urmează să intre în vigoare.

2. Încheierea contractului

a) Contractul este încheiat dacă Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu refuză imediat contractul încheiat.

b) În cazul în care serviciile unor terți sunt necesare pentru furnizarea serviciului, aceștia nu vor deveni parteneri contractuali ai clientului. În plus, nu există nicio relație contractuală între clienții Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu bazată exclusiv pe utilizarea în comun a serviciilor.

3. Domeniul de aplicare a serviciilor

a) Domeniul de aplicare rezultă din contractul respectiv, în conformitate cu descrierea serviciului sau din serviciul definit și convenit individual cu clientul. Acceptarea serviciului are loc prin semnarea de către client a formularului de predare-primire.

b) Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu își rezervă dreptul de a modifica, extinde și aduce îmbunătățiri serviciilor în urma consultării cu clientul.

c) Soluțiile software, scripturile, designurile, layout-urile, sistemele și produsele comparabile rămân proprietatea Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu, chiar dacă sunt dezvoltate în numele clientului, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod explicit achiziționarea și transferul către client.

d) În cazul în care Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu prestează un serviciu gratuit, acesta poate fi întrerupt în orice moment, fără o notificare prealabilă, fără ca din partea clientului să rezulte vreo pretenție.

4. Livrarea și locul de îndeplinire

a) Locul de îndeplinire a obligațiilor legate de Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu este sediul Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu. În cazul în care Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu livrează sau expediază servicii sau bunuri, livrarea are loc pe riscul și pe cheltuiala partenerului contractual. Termenele de livrare sunt aproximative și fără caracter obligatoriu.

b) Livrările parțiale sunt permise și nu pot fi respinse de către partenerul contractual dacă o livrare rămasă este încă efectuată sau dacă livrarea parțială nu este lipsită de interes pentru partenerul contractual. În cazul în care Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu nu respectă termenul de livrare, partenerul contractual trebuie să stabilească o perioadă de grație rezonabilă de cel puțin 4 săptămâni înainte de a-și putea exercita drepturile în conformitate cu articolul 326 din Codul civil german (BGB).

5. Condiții de plată

a) Serviciile furnizate sau produsele livrate de Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu sunt plătibile fără deduceri în termen de cel mult 10 zile de la data facturii. Acordurile divergente trebuie să fie în scris.

b) În cazul în care un partener contractual este în întârziere de plată, Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu are dreptul de a percepe o dobândă de întârziere de 5% peste rata de scont a Bundesbank-ului german.

6. Garanția și notificarea defectelor

a) Dispozițiile legale se aplică în cazul reclamațiilor privind defectele formulate de comercianți. În caz contrar, defectele evidente trebuie să fie raportate la Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu, în scris, în termen de 14 zile. În caz contrar, nu se poate face nicio cerere de garanție.

b) Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu oferă o garanție prin repararea integrală sau parțială a defectului în mod gratuit sau prin furnizarea unei livrări de înlocuire gratuită, la discreția sa. În cazul în care două încercări de reparare sau de livrare ulterioară eșuează, partenerul contractual are dreptul, la discreția sa, să solicite o reducere sau o anulare.

c) Alternativ, Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu pot solicita ca serviciul/produsul defectuos să fie trimis la Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu pentru reparații sau ca clientul să aibă la dispoziție produsul/serviciul defect pentru reparații.

d) Obligația de garanție expiră dacă lucrările, reparațiile sau intervențiile sunt efectuate de către client fără acordul scris al Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu.

7. Păstrarea proprietății

Serviciile, produsele sau bunurile livrate rămân în proprietatea Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu ca bunuri rezervate până la plata integrală a prețului de achiziție și până la soluționarea tuturor creanțelor rezultate din relația de afaceri.

8. Clauza de răspundere

a) Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu răspund numai pentru daunele cauzate de ea sau de un agent indirect prin neglijență gravă sau intenție, cu excepția cazului în care este vorba de proprietăți garantate.

b) În plus, Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu nu răspund pentru daunele indirecte, în special din punctul de vedere al încălcării pozitive a contractului, cu excepția cazului în care daunele se încadrează în sfera de asigurare a unui bun garantat. Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu nu răspunde pentru daunele care nu sunt previzibile sau pentru care clientul este responsabil. Răspunderea Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse nu este afectată de acest lucru.

9. Protecția datelor

Notă în conformitate cu § 33 BDSG: Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu stochează datele necesare pentru a asigura buna desfășurare a activității. Datele cu caracter personal transmise către Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu vor fi tratate în mod strict confidențial.

10. Locul de jurisdicție

Locul de jurisdicție pentru toate contractele încheiate cu Praxisgemeinschaft Dr.-med. Ileana Vogel și Dr.-medic. Anca Calciu este 61250 Usingen.

ro_RORomână
Derulați la început